×
This page is also available in English
Trang này đã được dịch tự động từ tiếng Anh. Xem bản gốc ×

Trong khoảng

Big Kicks Soccer là một chương trình hợp tác quanh năm! Huấn luyện viên Lou đã tạo ra chương trình để dạy các nguyên tắc cơ bản của bóng đá cho giới trẻ ngày nay, đồng thời đảm bảo một môi trường hạnh phúc và lành mạnh. Chương trình này đã được thiết kế đặc biệt để được giảng dạy tại các cơ sở trường học.

Các lớp học sẽ được tổ chức hàng tuần để thuận tiện cho trường học của con bạn. Mỗi lớp sẽ kéo dài khoảng 30-45 phút với 1 hoặc 2 huấn luyện viên được đào tạo của chúng tôi.

Trẻ sẽ học cách đá, rê bóng, chuyền bóng và ghi bàn! Những hoạt động này sẽ giúp cân bằng, linh hoạt và phối hợp trong và ngoài sân cỏ của con bạn. Trẻ em học cách làm việc theo nhóm và duy trì khả năng thể thao tích cực trong khi vẫn tham gia vào một môn thể thao thú vị.

Big Kicks giúp như thế nào?

Trẻ sẽ học cách đá, rê bóng, chuyền bóng và ghi bàn. Những hoạt động này sẽ giúp cân bằng, linh hoạt và phối hợp trong và ngoài sân cỏ của con bạn. Trẻ em học cách làm việc theo nhóm và duy trì khả năng thể thao tích cực, trong khi vẫn tham gia vào một môn thể thao thú vị.

Chương trình

Không có thông tin về chương trình hiện tại

General Contact
Staff