Nói Về

Bạn hiện có đang săn tìm các chương trình và hoạt động cho con mình trong thời gian nghỉ học của các em không? Thư Viện Công Cộng San Jose và Phòng Giáo Dục Quận Santa Clara đã hợp tác để phát triển một hướng dẫn hoạt động cho học sinh toàn thành phố San José. Chúng tôi hiện đang nỗ lực để giúp bạn dễ dàng tìm các chương trình và hoạt động tuyệt vời cho học sinh và tăng khả năng tiếp cận của gia đình với các cơ hội hoạt động trong mùa hè và sau giờ học ở địa phương. Tại sao? Vì khi mọi người đều cùng hợp tác để cung cấp những chương trình tuyệt vời và nơi chốn an toàn cho việc học hành trong thời gian các em nghỉ học thì con em chúng ta đều hưởng được ích lợi.

San José Public Library (SJPL), (Thư viện công cộng San José), nằm ở thủ phủ của thung lũng Silicon, phục vụ cho số dân đa dạng về văn hóa của hơn một triệu người ở thành phố lớn hàng thứ 10 của đất nước này. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm phong phú thêm cuộc sống bằng cách thúc đẩy sự học hỏi suốt đời, và bằng cách đảm bảo mọi thành viên của cộng đồng có thể tiếp cận với nhiều loạt ý tưởng và thông tin.

Văn phòng Giáo dục Quận Santa Clara (Santa Clara County Office of Education - SCCOE) là một cơ quan dịch vụ khu vực cung cấp các dịch vụ giảng dạy và giao dịch cho 31 học khu của Quận Santa Clara. SCCOE phục vụ học sinh thông qua các chương trình giáo dục đặc biệt, các trường thay thế, các chương trình Head Start và State Preschool, hướng dẫn di dân, và Học Viện Cơ Hội cho Thanh Thiếu Niên (Opportunity Youth Academy). Văn phòng cũng cung cấp sự hỗ trợ chương trình giảng dạy, phát triển nhân viên, hỗ trợ công nghệ và đào tạo trực tiếp cho giáo viên và nhân viên trong các trường học trên toàn quận. SCCOE cam kết phục vụ, truyền cảm hứng, và thúc đẩy sự thành công của học sinh và trường công lập.