×
This page is also available in English
Trang này đã được dịch tự động từ tiếng Anh. Xem bản gốc ×

Los Gatos-Saratoga Community Education and Recreation

Trong khoảng

Nhiệm vụ của Los Gatos-Saratoga Cộng đồng Giáo dục và Giải trí là cung cấp các chương trình giải trí công cộng miễn phí cho các cộng đồng miền núi Los Gatos, Monte Sereno, Saratoga và Los Gatos, cũng như cung cấp các chương trình giáo dục bổ sung và dịch vụ chăm sóc trẻ em có thu phí cho Khu học chánh Liên hiệp Los Gatos, Khu trường học Liên minh Saratoga và Khu trường trung học Liên minh Los Gatos-Saratoga.

Giáo dục và Giải trí Cộng đồng Los Gatos-Saratoga được thành lập vào năm 1956 bởi Khu trường trung học Liên minh Los Gatos-Saratoga. Thường được gọi là Giải trí LGS Giải trí, bộ phận được ba khu học chánh địa phương tổ chức lại thành một cơ quan quyền lực riêng biệt để đảm bảo cung cấp hiệu quả và hiệu quả các dịch vụ giáo dục và giải trí cộng đồng cho cộng đồng Los Gatos, Saratoga, Monte Sereno và cộng đồng miền núi.

Chương trình

Dominic Broadhead
Recreation Coordinator, Youth Enrichment and Special Events