×
This page is also available in English
Trang này đã được dịch tự động từ tiếng Anh. Xem bản gốc ×

Thư viện công cộng thành phố Kansas

Trong khoảng

Hệ thống Thư viện Công cộng Thành phố Kansas bao gồm Thư viện Trung tâm, chín chi nhánh và chương trình dịch vụ tiếp cận cộng đồng phục vụ một khu vực bầu cử gồm hơn 250.000 tại Thành phố Kansas, Missouri. Ngoài việc cung cấp dịch vụ thư viện cho cư dân, Thư viện còn đóng vai trò là nguồn tài nguyên cho 1,7 triệu cư dân đô thị của thành phố Kansas lớn hơn. Ngoài việc cung cấp truy cập máy tính miễn phí, tất cả các địa điểm đều là điểm truy cập wi-fi.

Chương trình