×
This page is also available in English
Trang này đã được dịch tự động từ tiếng Anh. Xem bản gốc ×

Hip Hop

Tổng quan
Trại cho tuổi s 5 - 7
43 tuần < tuần, Thg 8 12, 2021 đến Thg 6 3, 2022
1 Class per Week - $94 (xem các tùy chọn)
Lịch biểu
Dance Academy USA
21269 Stevens Creek Blvd #618
Cupertino California 95014
5-7
3:30am-4:30pm Thứ 5 Thg 8 12, 2021 - Thg 6 3, 2022 $94
 
5-7
5:30am-6:30pm Thứ 6 Thg 8 12, 2021 - Thg 6 3, 2022 $94
 
Tùy chọn giá
1 Class per Week $94
2 Class per Week $183
3 Class per Week $268
4 Class per Week $348
5 Class per Week $423
6-9 Class per Week $494
Fees
Fee per family $50