×
This page is also available in English
Trang này đã được dịch tự động từ tiếng Anh. Xem bản gốc ×

Trung tâm khiêu vũ Shawl-Anderson

Trong khoảng

Trung tâm Khiêu vũ Shawl-Anderson cung cấp cho sinh viên khiêu vũ Vùng Vịnh ở mọi lứa tuổi và trình độ được đào tạo có trình độ cao trong cả hai hình thức vận động đương đại và truyền thống trong một môi trường không cạnh tranh, chào đón.

Trung tâm Khiêu vũ Shawl-Anderson cung cấp cho sinh viên khiêu vũ Vùng Vịnh ở mọi lứa tuổi và trình độ được đào tạo có trình độ cao trong cả hai hình thức vận động đương đại và truyền thống trong một môi trường không cạnh tranh, chào đón. Trung tâm là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1958 bởi Frank Shawl và Victor Anderson.

Trung tâm Khiêu vũ Shawl-Anderson cam kết nuôi dưỡng và tư vấn cho sự phát triển của các vũ công và biên đạo múa; nuôi dưỡng một bầu không khí lành mạnh và hỗ trợ cho sự thể hiện sáng tạo; duy trì truyền thống thiết yếu để xuất sắc trong lĩnh vực này; và, thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật khiêu vũ.

Chương trình