×
This page is also available in English
Trang này đã được dịch tự động từ tiếng Anh. Xem bản gốc ×

CYT Kansas City

Trong khoảng

Nhà hát Tuổi trẻ Christian phát triển tính cách và sự sáng tạo ở trẻ em ở mọi lứa tuổi thông qua đào tạo nghệ thuật sân khấu chất lượng mang lại cho các gia đình và cộng đồng trong khi phản ánh Đấng Tạo Hóa.

Giá trị

  • Đối xử với mỗi cá nhân với sự tôn trọng và ý nghĩa.
  • Phát triển các đặc điểm tính cách bao gồm kỷ luật, tự tin và tính toàn vẹn.
  • Mang các gia đình lại với nhau thông qua việc sử dụng tài năng và khả năng cá nhân.
  • Chia sẻ tình yêu của Chúa Kitô bằng lời nói và hành động.

We offer scholarships for families with various levels of income. Check our website for application. 

Chương trình

Không có thông tin về chương trình hiện tại