COVID-19 Update: Most spring programs canceled. Please check with providers for summer status.
×
This page is also available in English
Trang này đã được dịch tự động từ tiếng Anh. Xem bản gốc ×

Trong khoảng

Nghệ thuật tăng cường khả năng sáng tạo ở trẻ em cho phép chúng học hỏi, khám phá và khám phá những 'biên giới' mới về suy nghĩ và làm những điều khác biệt!

Từ năm 1999, Phương pháp học sáng tạo nghệ thuật toàn cầu đã được nuôi dưỡng và phát triển sự sáng tạo của trẻ em trên toàn thế giới.

Thông qua các chương trình làm giàu nghệ thuật trong môi trường và môi trường học tập đầy cảm hứng của chúng tôi, người học sẽ cải thiện và củng cố kỷ luật học tập, thể hiện sáng tạo và khả năng nghệ thuật, tối ưu hóa kinh nghiệm học tập và tiềm năng bên trong cuộc sống.

  • Thúc đẩy tư duy sáng tạo và đổi mới trong cuộc sống của trẻ em.
  • Áp dụng Ingenuity sáng tạo để cung cấp các sản phẩm, đào tạo và dịch vụ tốt nhất
  • Phấn đấu hiệu quả hơn, hiệu quả hơn và cung cấp nhiều hơn

Chương trình

General Contact
Staff