COVID-19 Update: Most spring programs canceled. Please check with providers for summer status.
×
This page is also available in English
Trang này đã được dịch tự động từ tiếng Anh. Xem bản gốc ×

Trại thể thao & công nghệ mùa xuân

Tổng quan
Trại for tuổi s 5 - 12
1 tuần < tuần, Thg 4 6 đến Thg 4 10
Entire Session - $399 (xem các tùy chọn)
1 lịch trình nhiều hơn trong các lĩnh vực khác
Fuze Fit 2 Play - San Jose
1260 S Bascom Ave
San Jose California 95128
Tùy chọn giá
Entire Session $399
Single Day $110
Fees
Extended Care AM/PM (session) $70
Extended Care AM/PM (Day) $15
Extended Care AM-PM (8am-6pm) $100
Extended Care AM-PM per Day (8am-6pm) $25