×
This page is also available in English
Trang này đã được dịch tự động từ tiếng Anh. Xem bản gốc ×

Trại siêu công cụ

Tổng quan
Trại for tuổi s 6 - 12
1 tuần < tuần, Thg 7 20 đến Thg 7 24
Entire Session - $170 (xem các tùy chọn)
Lịch biểu
Mayfair Community Center
2039 Kammerer Ave.
San Jose California 95116
Tùy chọn giá
Until July 1st $150
After July 1st $170