×

This page is also available in English

Trang này đã được dịch tự động từ tiếng Anh. Xem bản gốc ×

Lớp học âm nhạc mở đầu: Prek và K Boys

Tổng quan
Sau giờ học for tuổi s 4 - 6
4:30 - 5:30 pm, Thứ 4
$99/tháng
Lịch biểu
Pacific Boychoir Academy
215 Ridgeway Avenue
Oakland California 94611
4-6
4:30-5:30 pm Thứ 4 Thg 8 12, 2019 - Thg 5 28, 2020 $99/tháng