×
This page is also available in English
Trang này đã được dịch tự động từ tiếng Anh. Xem bản gốc ×

Girls Rock After School Program

Tổng quan
Sau giờ học for tuổi s 8+
3:30 - 6:30 pm, Tu,Th
Entire Session - $450 (xem các tùy chọn)
Lịch biểu
Oakland School for the Arts
530 18th St
Oakland California 94612
Tùy chọn giá
Tuition for one day per week $350
Full tuition $450