×
This page is also available in English
Trang này đã được dịch tự động từ tiếng Anh. Xem bản gốc ×

Dịch vụ cộng đồng và giải trí Morgan Hill

Trong khoảng

Bộ phận Giải trí và Dịch vụ Cộng đồng cố gắng nâng cao chất lượng cuộc sống, an toàn công cộng và kinh tế của cộng đồng bằng cách cung cấp các cơ hội chương trình đa dạng và chất lượng cao.

Tập trung vào sự hài lòng của khách hàng, bộ phận này, cùng với các đối tác điều hành, chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở, chương trình và hoạt động giải trí của thành phố theo cách đáp ứng nhu cầu giải trí và giải trí của cộng đồng Morgan Hill, đồng thời thu hút du khách từ khắp nơi Khu vực vịnh.

Chương trình