×

This page is also available in English

Trang này đã được dịch tự động từ tiếng Anh. Xem bản gốc ×
Wild survivor

Sở thú mùa hè: Người sống sót hoang dã

Tổng quan
Trại for tuổi s 11 - 14
1 tuần < tuần, Thg 7 15 to Thg 8 16
Lịch biểu
Oakland Zoo
9777 Golf Links Road
Oakland California 94605
Tùy chọn giá
For members (Full-Day One-Week Camps) $339/tuần
For non-members (Full-Day One-Week Camps) $369/tuần