×

This page is also available in English

Trang này đã được dịch tự động từ tiếng Anh. Xem bản gốc ×

Trong khoảng

Fostering creativity and a maker mindset is what we do! The proprietary methodologies, used in all our programs, helps budding fashionistas or tinkerers as young as 7y to explore and build on their creative confidence.

Built on the maker mindset, we believe that each child is unique and so is their design. The "X" in our name refers to the unique designs that each one of our budding designer-maker brings to class.

We offer after school programs, school electives, summer programs and private sessions!

DesignX không cung cấp dịch giả nhưng các chương trình dựa trên dự án và thực hành, vì vậy nếu sinh viên có thể theo kịp và theo dõi bằng cách quan sát và xem các cuộc biểu tình mà họ được chào đón tham dự.

DesignX cố gắng đáp ứng sinh viên có nhu cầu đặc biệt nhiều nhất có thể. Vui lòng thông báo cho quản trị viên về bất kỳ nhu cầu đặc biệt tại thời điểm đăng ký.

DesignX rất vui khi cung cấp học bổng cho các sinh viên xứng đáng. Họ cần ít nhất một tài liệu cho thấy bằng chứng về 'nhu cầu' từ trường học thường xuyên của học sinh.

Chương trình

General Contact
Staff