×

This page is also available in English

Trang này đã được dịch tự động từ tiếng Anh. Xem bản gốc ×

Game Design With Python

Tổng quan
Sau giờ học for tuổi s 11 - 17
5:30 - 7 pm, Thứ 6
Entire Session - $205 (xem các tùy chọn)
Milpitas Community Center
457 E Calaveras Blvd
Milpitas California 95035
Tùy chọn giá
Resident (Community Center) $495/tuần
Non Resident (Community Center) $545/tuần
Resident (Milpitas Sports Center) $399/tuần
Non Resident (Milpitas Sports Center) $419/tuần