×

Trang này cũng có sẵn bằng tiếng Anh

Schedules

Price Options
Resident (5 classes) $148
Senior/Teen (5 classes) $135
Non-Resident (5 classes) $177
Resident (8 classes) $185
Senior/Teen (8 classes) $165
Non-Resident (8 classes) $222
Fees
Resident $185
Teen $165
Non-Resident $222