×

Trang này cũng có sẵn bằng tiếng Anh

Schedules

Price Options
For 5 days $165/week
Fees
Extended Day Supervision ( 8:30AM-9:30AM ) for 5 days $35
Extended Day Supervision ( 3:30PM-5:30PM ) for 5 days $70