×

Trang này cũng có sẵn bằng tiếng Anh

Schedules

Price Options
Weekly $375/week
Per day $90
Fees
Per day extended care (3-5pm) $30
Per hour extended care $15
Per week extended care (3-5pm) $120